ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Μικρής Κλίμακας

Τέταρτο Συνέδριο

Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος, 26 - 27 Οκτωβρίου 2013

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης: 20/08/2013

Κρίση και αποδοχή περίληψης: 31/08/2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρους εργασίας: 20/09/2013

Καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής : 01/09/2013