ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Μικρής Κλίμακας

Τέταρτο Συνέδριο

Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος, 26 - 27 Οκτωβρίου 2013

Αγαπητοί συνεργάτες,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 4ο Συνέδριο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 25 έως 27 Οκτωβρίου 2013. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις καλύτερες τεχνολογίες σχετικά με την επεξεργασία πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων με έμφαση στους μικρούς δήμους, κοινότητες και οικισμούς καθώς και ξενοδοχειακές και βιομηχανικές μονάδες, βασισμένες σε κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνολογικά και κοινωνικά. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου ως πλήρη άρθρα. Επιπλέον η οργανωτική και η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα διερευνήσει την πιθανότητα δημοσίευσης ειδικών εκδόσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, βασισμένες σε επιλεγμένες συμμετοχές του Συνεδρίου.

Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον ερευνητικό χώρο να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ανακοίνωση ή πόστερ και να υποβάλετε την συμμετοχή σας ως αρχείο word (*.doc) στη γραμματέα του Συνεδρίου έως τις 20/08/2013.

Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του συνεδρίου κα. Βασιλική Μανάκου: Τηλ. +30 24210 74282, Κινητό: +30 6973328909, Fax: +30 24210 74276, E-mail:vmanak@uth.gr

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

Αναστάσιος Ζουμπούλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Κούγκολος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πέτρος Σαμαράς, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης