ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Μικρής Κλίμακας

Τέταρτο Συνέδριο

Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος, 26 - 27 Οκτωβρίου 2013

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κα. Μανάκου Βασιλική (vmanak@uth.gr).

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι 20/08/2013.
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι 20/09/2013.

Οι εργασίες γίνονται δεκτές στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Παρακαλούμε για τη συγγραφή των εργασιών να ακολουθήσετε τις οδηγίες προς τους συγγραφείς. Δείτε επίσης: δείγμα εργασίας.

Η συνολική έκταση του κειμένου πρέπει να είναι 6 σελίδες. Οι εισηγήσεις που θα εγκριθούν, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου και θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή πρακτικών με ξεχωριστό αριθμό ISBN.

Κατά την υποβολή της εργασίας σας παρακαλούμε να προτείνετε ένα θεματικό πεδίο, στο οποίο θεωρείτε ότι ανήκει η εργασία σας, καθώς και την προτίμησή σας για προφορική παρουσίαση ή πόστερ.

Σχετικά με την παρουσίαση των εργασιών υπό μορφή αναρτημένης παρουσίασης (poster) σας ενημερώνουμε ότι το μέγεθος του poster δεν πρέπει να ξεπερνά σε διαστάσεις το μέγεθος 1.20 *1.00 m.

Η οργανωτική και η επιστημονική επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιλεγμένες εργασίες να αποτελέσουν ειδική θεματική έκδοση (special issue) διεθνούς επιστημονικού περιοδικού.