ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Μικρής Κλίμακας

Τέταρτο Συνέδριο

Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος, 26 - 27 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 
ΤΕΕ, Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας & Περιφεριακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευησης


Οργανωτική Επιτροπή


Ζουμπούλης Αναστάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πρόεδρος)
Κούγκολος Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρόεδρος)
Σαμαράς Πέτρος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (πρόεδρος)
Αναγνώστου Σωκράτης, ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας
Τρύφωνα-Παναγοπούλου Βασιλική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Οργανωτική υποστήριξη


Κηπουρός Στέφανος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μανάκου Βασιλική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σακελλαρίου Σταύρος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Γραμματέας οργανωτικής επιτροπής

Βασιλική Μανάκου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: vmanak@uth.gr,
τηλ: 2421074282, 6973328909, fax: 2421074276
Επιστημονική Επιτροπή

Α. Αγγελάκης,ΕΔΕΥΑ
Χ. Ακράτος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Τ. Αλμπάνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κ. Αμπελιώτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Α. Ανδρεαδάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δ. Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
Α. Βλυσίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Φ. Βοσνιάκος, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Α. Γείτονας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ε. Γιδαράκος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Π. Γκίκας, Πολυτεχνείο Κρήτης
Κ. Γκουντούλας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Μ. Γκράτζιου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κ. Δημάδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ν. Καλογεράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Β. Καραγιάννης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Α. Καραγιαννίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μ. Κορνάρος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γ. Κυριάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ι. Κωνσταντίνου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κ. Λαζαρίδη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Λασπίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γ. Λυμπεράτος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δ. Μαντζαβίνος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Π. Μελίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μ. Μήτρακας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ε. Μπαλτάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ε. Νταρακάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ε. Παπαστεργιάδης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Μ. Σακελλαρίου- Μακραντωνάκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σ. Σκλαρή, ΕΚΕΤΑ
Κ. Σικαλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Στάμου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Β. Τακαβάκογλου, Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Ν. Τσιρόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Β. Τσιχριντζής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Α. Φιλιππίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Ψιλοβίκος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
G. Badalians, Power and Water University of Technology, Iran
A. Erdem, Akdeniz University, Turkey
A. Grohmann, Technical University of Berlin, Germany
A. Katsoyiannis, Norwegian Institute for Air Research, Norway
M. Kochubovski, Institute of Public Health of FYR of Macedonia, FYROM
S. Korili, University of Navara, Spain
L. Manusadzianas, Institute of Botany, Lithuania
V. Nenov, TU Bourgas, Bulgaria
J. Paul Chen, University of Singapore, Singapore
Y. Pelovski, University of Sofia, Bulgaria
G. Persoone, Gent University, Belgium
K. W. Schramm, Technical University of Munich, Germany
A. Zorpas, Cyprus Open University, Cyprus